content.php?id=25

אני מאמין מדיני: ישראל תחתור לשלום עם שכנותיה, מדינות ערב והפלסטינאים. ישראל תפעל לכונן קשרים דיפלומטים עם העולם הערבי והמוסלמי. ישראל תחזק את קשרים המדינים והכלכלים עם אירופה, אסיה והמזרח הרחוק.  ישראל תפעל לחיזוק מעמדה באו”ם וטיפוח הקשר עם מוסדותיו ונציגיו. ישראל תפעל לשים קץ לסכסוך המתמשך. אני מאמין כלכלי חברתי: שינוי סדרי העדיפות והעברת כספים מהבטחון לנושאים […]